Versie 5.45.0 (01-02-2021) – Planning

Lijsten algemeen

  • Het is nu mogelijk om alle lijsten in te richten naar eigen smaak. Klik met de rechtermuis op de titel van de kolom om dit te openen. Deze indeling zal per gebruiker bewaard blijven. Je kan aangeven of er kolommen uit moeten en met de 3 streepjes kan je de indeling wijzigen.
  • Alle lijsten hebben een uitbreiding gekregen. Het maximaal aantal zichtbare resultaten is verhoogd. De lijsten zullen nu ook onthouden hoeveel je zelf aangeeft die er zichtbaar moeten zijn. Dit onthoudt hij per gebruiker.

Overzicht

  • Als een werkbon is uitbesteed zal hij een connect icoontje voor de status tonen in het overzicht ter verduidelijking.
  • In het overzicht lijst zijn bronnen toegevoegd. Dit om duidelijker aan te geven wat de herkomst van de werkbon is. Er zijn 4 mogelijke bronnen. Decoloop, Widget, WoonTotaal of Gateway. Indien je dit niet in je overzicht wilt zien kan je dit uitzetten met de rechtermuis op de kolomnaam.
  • Onderhanden werkbonnen hebben in het overzicht een extra tabblad gekregen. Hierin kunnen alle planitems worden ingezien die onder deze werkbon vallen. De status per planitem is hierin los aan te passen.

Statussen

  • Wijzigingen van statussen heeft een aanpassing gekregen. Per status zijn er nu nog maar een paar mogelijkheden om de logische stroom te waarborgen. Het is niet meer mogelijk om bijvoorbeeld “Planbaar” op “Ingepland” te zetten. Deze moet daadwerkelijk ingepland worden om deze status te krijgen.
  • Alle status knoppen zijn aangepast naar de nieuwe knoppen. Dit is bij de details in het overzicht en in de agenda.

Rollen & Rechten

  • Bij het aanmaken van een medewerker en bestaande medewerker werd standaard de rol “Default” toegekend. Deze was nog niet zichtbaar in rollen en rechten. Deze standaard rol is nu zichtbaar in rollen en rechten, aanpassen is echter niet mogelijk.

Planninginstellingen

  • De planningsinstellingen is verder uitgebreid en de styling is aangepast. De planningsinstellingen zijn bedrijf breed. Deze is te vinden op Instellingen > Planningsinstellingen.
Inhoudsopgave